انجمن مهندسی پزشکی دانشگاه در نظر دارد تا دانشجویان علاقه مند را در انجمن مهندسی پزشکی ایران به عضویت در بیاورد.
هزینه عضویت دانشجویی 5000 تومانمی باشد 
بانک تجارت
شماره حساب: 30573277
به نام انجمن مهندسی پزشکی ایران
مدارک لازم: تصویر کارت معتبر دانشجویی (پشت و رو)، اسکن عکس پرسنلی با کیفیت مناسب، تصویر کارت ملی (پشت و رو)، تصویر فیش بانکی
و پس از تهیه ی مدارک فوق,مدارک را به دو طریق می توانید تحویل دهید.
1.مدارک فوق را به ایمیل اقای دادستان ارسال کنید.(ferdous_dadsetan@yahoo.com)
2. تمام مدارک  را کپی گرفته و داخل پوشه قرار دهید وحضوری تحویل بدهید.(توجه داشته باشید در این روش باید سه قطعه عکس ارایه دهید)